Η ομάδα μας

Συνεργάτες και συνεργαζόμενοι επαγγελματίες 

Το Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτη Γαλάνη & συνεργατών αναλαμβάνει υποθέσεις σε συνεργασία με πληθώρα δικηγόρων, δικηγορικών εταιρειών, αλλά και λοιπών επαγγελματιών (μηχανικών, περιβαλλοντολόγων, δασολόγων κλπ.) από όλη την Ελλάδα. 


Η επίλυση σύνθετων υποθέσεων βασίζεται στη διεπιστημονικότητα και την αγαστή συνεργασία πληθώρας επιστημόνων. 


Μέλη της συνεργαζόμενης (εξωτερικά) ομάδας μας μπορείτε να βρείτε εύκολα παρακάτω. 

Έλλη Αναστοπούλου

Senior Partner 
Δικηγόρος,  Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ,  LLM Cambridge

Διοικητικό και Τραπεζικό Δίκαιο - Δημόσιες Συμβάσεις

Ταυτότητα

Η Έλλη Αναστοπούλου είναι Δικηγόρος Αθηνών και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε με άριστα. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής αφορά στη «Liability of Supervisory and Resolution Authorities in the European Banking Union». Επίσης απέκτησε από την ίδια σχολή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσιο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο με θέμα διπλωματικής «Resolution under the BRRD; the bail-in tool».

Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, με ειδίκευση στο εμπορικό, χρηματοπιστωτικό δίκαιο, δίκαιο επίλυσης διεθνών διαφορών και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Επαγγελματικά εξειδικεύεται στο Δημόσιο, Διοικητικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Τραπεζικής Εποπτείας και Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό - μεταξύ άλλων - ως νομική σύμβουλος:

  • στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB),
  • στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και
  • στον ΟΟΣΑ (OECD).

Έχει πραγματοποιήσει άσκηση στη νομική υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων και διαθέτει, επίσης, εμπειρία σε ελληνικό δικηγορικό γραφείο.

Τέλος, ασκεί δικηγορία στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ακαδημαϊκή και συγγραφική δραστηριότητα

Επιστημονικά και ακαδημαϊκά είναι δραστήρια καθώς έχει συγγράψειδύο βιβλία στην ελληνική γλώσσα, έχει συγγραφική συμβολή σε συλλογικό τόμο στην αγγλική γλώσσα σχετικό με τα ως άνω ενδιαφέροντά της, έχει προβεί σε δημοσιεύσεις άρθρων στον νομικό τύπο και συμμετέχει ως Young Researcher στο European Banking Institute όπου είναι - μεταξύ άλλων - υπεύθυνη για το συντονισμό του Young Researchers Group, την επισκόπηση της ευρωπαϊκής νομολογίας, την επιστημονική συμβολή σε ομάδες εργασίας και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων.

Τέλος έχει αποκτήσει διδακτική εμπειρία στο Λονδίνο καθώς εργάστηκε ως tutor στην Oxford Summer Courses Ltd.

Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.


Δημήτρης Σκαφτούρος

Senior Partner - Υπ. Δρ. Δικαίου Ενέργειας Νομικής ΕΚΠΑ

Ταυτότητα

Ο Δημήτρης Σκαφτούρος είναι Ασ. Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το οποίο και απέκτησε πτυχίο Νομικής, ειδικευμένος σε θέματα Συνταγματικού Δικαίου, Δικαίου Ενέργειας, Διοικητικού Δικαίου, Δημοσίων Πολιτικών και Πολιτικών Συστημάτων. Ερευνά ζητήματα σχετιζόμενα με το φάσμα του Δικαίου της Ενέργειας, του Πολιτικού Σχεδιασμού και υλοποίησης Δημοσίων Πολιτικών, όπως και ζητήματα εκλογικής φύσεως. Εκπονεί τη Διδακτορική του Διατριβή με τομέα αναφοράς το Δημόσιο Δίκαιο, τα Κοινωνικά Δικαιώματα και το Δίκαιο Ενέργειας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο του Τμ. Νομικής ΕΚΠΑ, το οποίο υπήρξε αφορμή για μελέτες επί των κοινωνικών δικαιωμάτων και των εφαρμοσμένων πολιτικών. Τέλος, διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πολιτικά Συστήματα και τις Δημόσιες Πολιτικές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το οποίο ανέδειξε τον συσχετισμό του νομικού πλαισίου με τις εφαρμοσμένες και εφαρμόσιμες πολιτικές στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Είναι Ανώτερος Εταίρος (Senior Partner) του Galanis & Associates Environmental Law Office.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Ασχολείται με υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου (Δικαίου Ενέργειας, Πολεοδομικού Δικαίου, Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Φορολογικού, Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α.) και Συνταγματικού Δικαίου.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αττική, από το οποίο αναλαμβάνει νομική εκπροσώπηση υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα.

Έχει χειριστεί υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου και έχει αναλάβει τη σταθερή εκπροσώπηση των συμφερόντων πολλών ανωνύμων εταιρειών σε διοικητικής υφής υποθέσεις. Κύριος πυλώνας αναφοράς των υποθέσεων είναι οι πολεοδομικές διατάξεις, χρήσεις γης, απαλλοτριώσεις, αυθαίρετες κατασκευές, ενεργειακή νομοθεσία, δίκαιη μετάβαση και αγωγικά αιτήματα των εκπροσωπούμενων.

Περαιτέρω, έχει ασχοληθεί με τον οικονομικό, νομικό και διοικητικό εξορθολογισμό ανωνύμων εταιρειών και λοιπών εταιρικών μορφωμάτων, αλλά και την εκπροσώπησή τους ενώπιον της Διοίκησης και σε εθνικά/υπερεθνικά δικαστήρια.

Ακαδημαϊκή και συγγραφική δραστηριότητα

Έχει συγγράψει και εκδώσει πλείστες νομικές μελέτες. Σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται και το πρώτο εκδοτικό εγχείρημα από κοινού με τον Παναγιώτη Γαλάνη για το Δίκαιο της Ενέργειας. 

Έχει ενταχθεί στο διδακτικό δυναμικό του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, παραδίδοντας διδακτικές εισηγήσεις σχετικές με το Δασικό Δίκαιο, το Πολιτιστικό Δίκαιο και Ζητήματα του Δικαίου Δόμησης.

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πλήθος συνεδρίων συναφών αντικειμένων σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.

Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Τουρκικά καθώς και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Κατερίνα Παπαθεοδώρου

Ανεξάρτητη συνεργαζόμενη Δικηγόρος

Real Estate - Δίκαιο ακινήτων - Δικαστική Ψυχολογία/Ψυχιατροδικαστική - Ποινικό Δίκαιο - Δίκαιο Σημάτων - Αποζημιώσεις - Αναγκαστική εκτέλεση

Ταυτότητα

Η Αικατερίνη (Κατερίνα) Παπαθεοδώρου είναι Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος Νομικής ΕΚΠΑ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στο "Δίκαιο και Οικονομία" από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα

Διατηρεί εξωτερική Συνεργασία με Συνεργάτη-Δικηγόρο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank A.E.» (στο τμήμα αναγκαστικής εκτέλεσης-πλειστηριασμών) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (στο τμήμα αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα), καθώς και εξωτερική Συνεργασία με Συνεργάτη-Νομικό Σύμβουλο του ομίλου εταιρειών "Mantis Group of Companies" για τις υποθέσεις εμπορικών σημάτων.

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

Έχει συμμετάσχει σε προσομοίωση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με θέμα την Ποινική Συνδιαλλαγή- Διαμεσολάβηση, στο πλαίσιο του Ανωτάτου Σεμιναρίου Ποινικών Επιστημών (βαθμός 9/10), ενώ έχει εκπονήσει και συναφείς μελέτες με θέμα «Η ποινική σχέση ως ειδική σχέση κυριαρχίας» στο πλαίσιο του μαθήματος της Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου (βαθμός 9/10), «Ο Μηχανισμός και η διαδικασία επίλυσης διαφορών στον ΠΟΕ» στο πλαίσιο του μαθήματος Οικονομικό Σύστημα- Οικονομικά και Δίκαιο της ρυθμιστικής πολιτικής του κράτους, «Η αυθαίρετη ιατρική πράξη και οι νομικές συνέπειες αυτής» στο πλαίσιο του μαθήματος Οικονομικό και Νομικό πλαίσιο στο χώρο της υγείας (βαθμός 9,5/10) και «Εγκλήματα λευκού κολάρου. Οδεύοντας προς μία σύγχρονη, αντεγκληματική πολιτική στην Ελλάδα μέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής» στο πλαίσιο του μαθήματος Οικονομικό Έγκλημα και Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

Έχει εξειδικευθεί στη Δικαστική Γραφολογία και στη Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατροδικαστική.

Ομιλεί αγγλικά και γερμανικά. 

Χριστίνα - Μελίντα Ζέρβα

Πολιτικός Μηχανικός, Project Manager, Ελεγκτής Δόμησης και Προσβασιμότητας

Ανεξάρτητη συνεργαζόμενη μηχανικός - Ειδίκευση σε ρέματα, απαλλοτριώσεις, τακτοποιήσεις, αδειοδοτήσεις καταστημάτων, εξειδικευμένες υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος

1ο Τεχνικό Γραφείο Πολιτικού Μηχανικού στην οδό Φοίβης 24, Γλυφάδα, 16674, 1ος όροφος

2ο Γραφείο (Υποκατάστημα) στην οδό Ανθέων 3Α, Γλυφάδα, 16674, ισόγειο, Ι2

Νίκη Αναστοπούλου

Ανεξάρτητη συνεργαζόμενη Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Μηχανικός Γεωπληροφορικής MSc. ΕΜΠ, 

Υπ. Δρ. Γεωπληροφορικής ΕΜΠ

Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια TCG-CV (RE)


Ταυτότητα

Η Νίκη Αναστοπούλου είναι Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Μηχανικός Γεωπληροφορικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και νυν Υπ. Διδάκτωρ της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής, από την οποία αποφοίτησε με άριστα.

Στο πλαίσιο του Διδακτορικού της ασχολείται με την ανάπτυξη νέας γενιάς εργαλείων για τους κυβερνοχάρτες, εργαλεία όπως το Augmented Reality.

Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc.) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με ειδίκευση στην εξαγωγή πληροφοριών και συναισθηματική ανάλυση (πεδία τεχνικής νοημοσύνης) από κείμενα σε φυσική γλώσσα και απεικόνιση των πληροφοριών σε γνωστικούς χάρτες (cognitive maps).

Επαγγελματική δραστηριότητα

Επαγγελματικά εξειδικεύεται στην Εκτίμηση Ακινήτων και είναι Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια TCG-CV (RE), και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αναλαμβάνει επίσης την έκδοση οικοδομικών αδειών και τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Ακαδημαϊκή και συγγραφική δραστηριότητα

Επιστημονικά και ακαδημαϊκά είναι δραστήρια με συγγραφή επιστημονικών περιοδικών σε διεθνή περιοδικά και συμμετέχει ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια σχετικά με τη χαρτογραφία.

Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.

- Disclaimer - 

Οι παραπάνω αναφερόμενοι επαγγελματίες είναι ανεξάρτητοι και απολύτως αυτόνομοι. Δεν αποτελούν μέλη του Γραφείου μας, αλλά έχουμε συνεργαστεί μαζί τους σε υποθέσεις.  Ο εντολέας δεν δεσμεύεται να συνεργαστεί με κάποιον από τους παραπάνω επαγγελματίες, ούτε αυτοί μαζί του. Κάθε υπόθεση απαιτεί ραντεβού και συνεννόηση. Δεν δεσμευόμαστε ως Γραφείο στη σύναψη ή εξέλιξη της πιθανής συνεργασία σας με κανέναν συνεργάτη/συνεργαζόμενό μας.