Η ομάδα μας

Συνεργάτες και συνεργαζόμενοι επαγγελματίες 

Το Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτη Γαλάνη & συνεργατών αναλαμβάνει υποθέσεις σε συνεργασία με πληθώρα δικηγόρων, δικηγορικών εταιρειών, αλλά και λοιπών επαγγελματιών (μηχανικών, περιβαλλοντολόγων, δασολόγων κλπ.) από όλη την Ελλάδα. 


Η επίλυση σύνθετων υποθέσεων βασίζεται στη διεπιστημονικότητα και την αγαστή συνεργασία πληθώρας επιστημόνων. 


Μέλη της ομάδας του μπορείτε να βρείτε εύκολα παρακάτω. 

Έλλη Αναστοπούλου

Partner 
Δικηγόρος, Υπ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ, 
LLM Cambridge

 Διοικητικό και Τραπεζικό Δίκαιο - Δημόσιες Συμβάσεις

Ταυτότητα

Η Έλλη Αναστοπούλου είναι Δικηγόρος Αθηνών και Υπ. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε με άριστα.

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής αφορά στη «Liability of Supervisory and Resolution Authorities in the European Banking Union». Επίσης απέκτησε από την ίδια σχολή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσιο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο με θέμα διπλωματικής «Resolution under the BRRD; the bail-in tool».

Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, με ειδίκευση στο εμπορικό, χρηματοπιστωτικό δίκαιο, δίκαιο επίλυσης διεθνών διαφορών και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Επαγγελματικά εξειδικεύεται στο Δημόσιο, Διοικητικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Τραπεζικής Εποπτείας και Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό - μεταξύ άλλων - ως νομική σύμβουλος:

  • στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB),
  • στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και
  • στον ΟΟΣΑ (OECD).

Έχει πραγματοποιήσει άσκηση στη νομική υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων και διαθέτει, επίσης, εμπειρία σε ελληνικό δικηγορικό γραφείο.

Τέλος, ασκεί δικηγορία στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ακαδημαϊκή και συγγραφική δραστηριότητα

Επιστημονικά και ακαδημαϊκά είναι δραστήρια καθώς έχει συγγράψειδύο βιβλία στην ελληνική γλώσσα, έχει συγγραφική συμβολή σε συλλογικό τόμο στην αγγλική γλώσσα σχετικό με τα ως άνω ενδιαφέροντά της, έχει προβεί σε δημοσιεύσεις άρθρων στον νομικό τύπο και συμμετέχει ως Young Researcher στο European Banking Institute όπου είναι - μεταξύ άλλων - υπεύθυνη για το συντονισμό του Young Researchers Group, την επισκόπηση της ευρωπαϊκής νομολογίας, την επιστημονική συμβολή σε ομάδες εργασίας και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων.

Τέλος έχει αποκτήσει διδακτική εμπειρία στο Λονδίνο καθώς εργάστηκε ως tutor στην Oxford Summer Courses Ltd.

Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.


Δημήτρης Σκαφτούρος

Senior Associate - ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Ταυτότητα

Ο Δημήτρης Σκαφτούρος είναι Δικηγόρος, ειδικευμένος σε θέματα Πολεοδομικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου, Δημοσίων Πολιτικών και Πολιτικών Συστημάτων. Ερευνά ζητήματα πολιτικού σχεδιασμού και υλοποίησης Δημοσίων Πολιτικών, όπως και ζητήματα εκλογικής φύσεως. Πραγματοποιεί το δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τομέα αναφοράς το Δημόσιο Δίκαιο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Είναι Ανώτερος Συνεργάτης (Senior Associate) του Galanis & Associates Environmental Law Office.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Ασχολείται με νομική συμβουλευτική και δικηγορικές υποθέσεις Πολεοδομικού αλλά και εν γένει Διοικητικού Δικαίου (Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Φορολογικού, Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α.). 

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αττική, από το οποίο αναλαμβάνει νομική εκπροσώπηση υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα.

Έχει χειριστεί υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου και έχει αναλάβει τη σταθερή εκπροσώπηση των συμφερόντων πολλών εταιρειών σε διοικητικής υφής ζητήματα.

Περαιτέρω, έχει ασχοληθεί με τον οικονομικό, νομικό και διοικητικό εξορθολογισμό εταιρειών και σωματείων, αλλά και την εκπροσώπησή τους σε διάφορα συνέδρια της Ελλάδας.

Ακαδημαϊκή και συγγραφική δραστηριότητα

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πλήθος συνεδρίων συναφών αντικειμένων σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.

Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Τουρκικά καθώς και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Νίκη Αναστοπούλου

Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός - Μηχανικός Γεωπληροφορικής MSc. ΕΜΠ, Υπ. Δρ. Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια TCG-CV (RE)

Ταυτότητα

Η Νίκη Αναστοπούλου είναι Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Μηχανικός Γεωπληροφορικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και νυν Υπ. Διδάκτωρ της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής, από την οποία αποφοίτησε με άριστα.

Στο πλαίσιο του Διδακτορικού της ασχολείται με την ανάπτυξη νέας γενιάς εργαλείων για τους κυβερνοχάρτες, εργαλεία όπως το Augmented Reality.

Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc.) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με ειδίκευση στην εξαγωγή πληροφοριών και συναισθηματική ανάλυση (πεδία τεχνικής νοημοσύνης) από κείμενα σε φυσική γλώσσα και απεικόνιση των πληροφοριών σε γνωστικούς χάρτες (cognitive maps).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Επαγγελματικά εξειδικεύεται στην Εκτίμηση Ακινήτων και είναι Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια TCG-CV(RE), και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αναλαμβάνει επίσης την έκδοση οικοδομικών αδειών και τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Ακαδημαϊκή και συγγραφική δραστηριότητα

Επιστημονικά και ακαδημαϊκά είναι δραστήρια με συγγραφή επιστημονικό περιοδικών σε διεθνή περιοδικά και συμμετέχει ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια σχετικά με τη χαρτογραφία.

Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.

Κυριάκος Αλέξανδρος Σαμπάγ

Paralegal - Legal Assistant 

Ο Κυριάκος Αλέξανδρος Σαμπάγ είναι φιλόλογος - εκπαιδευτικός και ειδικός παιδαγωγός, καθώς και πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, κατεύθυνσης Παιδαγωγικής, του ΕΚΠΑ. 

Στο πλαίσιο του Δικηγορικού Γραφείου απασχολείται ως paralegal/legal assistant, επικουρώντας το δικηγορικό έργο και τη συγγραφή των πάσης φύσεως δικογράφων/εγγράφων, αλλά και πλαισιώνοντας διοικητικά το Γραφείο.

Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, του ΕΚΠΑ, από το οποίο αποφοίτησε με άριστα, με θέμα διπλωματικής: «Διερεύνηση της ενεργούς ενσυναίσθησης και της σύνδεσης θεραπευτών με παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ως παράγοντες προαγωγής και ανάπτυξης της θεραπευτικής σχέσης υπό το πρίσμα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς». Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών κατείχε την ιδιότητα του εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών Ειδικής Αγωγής, ενώ επίσης υπήρξε τόσο 1ος εισαχθείς και υπότροφος όσο και 1ος απόφοιτος του Π.Μ.Σ.

Επαγγελματικά έχει δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, εθελοντικά ή/και υπό την φοιτητική του ιδιότητα σε πλήθος εκπαιδευτικών χώρων, γενικής και ειδικής αγωγής, με την ιδιότητα του φιλολόγου και του ειδικού παιδαγωγού. Υπήρξε συνεργάτης των Παιδικών Χωριών SOS Βάρης, ενώ έχει συνεργαστεί και με φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, με το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής, την ΕΛΕΠΑΠ, το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ' Αθηνών και το 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω. Υπό το καθεστώς του μισθωτού, δραστηριοποιήθηκε τόσο στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών όσο και της λογιστικής.

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας, είναι προσκεκλημένος Λέκτορας του σεμιναρίου «Εφαρμογές του συμπεριφορικού-αναλυτικού μοντέλου στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με έμφαση στη ΔΑΦ», της κας Αγγελικής Γενά, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, ενώ πραγματοποιεί επίσης διαλέξεις στο προπτυχιακό σεμινάριο «Ανάλυση της Συμπεριφοράς: Επιστημολογία και Εφαρμογές», του ίδιου τμήματος στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Ακόμη, έχει υπάρξει μέλος οργανωτικής επιτροπής σε επιστημονικής ημερίδες και διημερίδες.

Επιπλέον, υπήρξε συνδημιουργός του προγράμματος μουσειακής εκπαίδευσης για παιδιά άπορων οικογενειών, του Διαπολιτισμικού Ινστιτούτου Αλληλεγγύης, ενώ είναι και συνεργάτης, υπό τις ιδιότητες του μουσικού και στιχουργού, του προγράμματος «Αρχαία μετά... Μουσικής» της κας Μαρίας Ανδρομιδά. Έχει συγγράψει και εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές, ενώ έχει συμμετάσχει και βραβευτεί σε πλήθος καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών εκδηλώσεων, υπό την ιδιότητα του ποιητή και του κιθαρίστα. 

Τέλος, ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.