Εισήγηση στο συνέδριο του Τμ. Χημικών Μηχανικών

2021-02-27

Εισήγηση του Παναγιώτη Γαλάνη στο 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική» Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021, με θέμα: "Η νομική οπτική της διαχείρισης αποβλήτων: εξελίξεις στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο". 

Τα νεοπαγή Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου 2021 το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων.

Δείτε την ομιλία μου στο ακόλουθο video στο YouTube και στο λεπτό 1:50:00 περίπου

https://www.youtube.com/watch?v=-MtF15WuqHg