Ημερίδα ΕΑΝΔΙΛ - "Το Δημόσιο Δίκαιο στη σύγχρονη πραγματικότητα: προκλήσεις και προοπτικές"

2021-03-27
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας διοργανώνει ηλεκτρονική ημερίδα με θέμα: "Το Δημόσιο Δίκαιο στη σύγχρονη πραγματικότητα: προκλήσεις και προοπτικές", στις 27-3-2021, μέσω Webex, στις 10 π.μ. 

Πρόγραμμα Ημερίδας:

- Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΑΝΔΙΛ, Γεώργιου Καραμέτου, Δικηγόρου, LLM 

- 1η Εισήγηση του Πάνου Γαλάνη με θέμα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους

- Εισήγηση της Έλλης Αναστοπούλου με θέμα την επίδραση της οικονομικής κρίσης στο Δημόσιο Δίκαιο και ευρωπαϊκές εξελίξεις

- 2η Εισήγηση του Πάνου Γαλάνη με θέμα την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στη διοικητική διαδικασία με άξονα τη χρηστή διοίκηση

- Επίλογος/συμπεράσματα ημερίδας

Τη συζήτηση συντονίζει η Αθηνά Γκλαντζούνη, Αντιπρόεδρος της ΕΑΝΔΙΛ.