Συνέντευξη στο Mag24, ηλεκτρονικό περιοδικό της Λαμίας, με αφορμή την ημερίδα της ΕΑΝΔΙΛ,           27-3-2021

2021-03-20

https://www.mag24.gr/513949-2/

https://www.youtube.com/watch?v=FVSlWZxGsR4

Με αφορμή την επιστημονική ημερίδα της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας με θέμα: «Το Δημόσιο Δίκαιο στη σύγχρονη πραγματικότητα: προκλήσεις και προοπτικές», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 27 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex, το Mag24 με φιλοξένησε σε μία διαδικτυακή συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων, μίλησα για τα εξής:

- Πώς έπληξε η πανδημία τη δικηγορία;

- Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΑΝΔΙΛ (Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Λαμίας) σήμερα; 

- Πώς το Δημόσιο Δίκαιο εφάπτεται στη σημερινή πραγματικότητα; Πώς προστατεύονται τα ατομικά δικαιώματα του διοικουμένου; 

Δείτε τη συνέντευξη στα παραπάνω Link!