Βιογραφικό

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα - Παναγιώτης Α. Γαλάνης, Managing Partner

Ταυτότητα

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι Δικηγόρος, αριστούχος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Μεταδιδάκτωρ της ίδιας σχολής, από την οποία και απέκτησε με άριστα πτυχίο Νομικής και με με άριστα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, της Πολεοδομίας και της Ενέργειας. Επίσης, διαθέτει πτυχίο του Τμ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, το οποίο αξιοποιεί ως ερευνητής κοινωνικός επιστήμονας του περιβάλλοντος, εισχωρώντας στο διεπιστημονικό πεδίο των Environmental Humanities (Περιβαλλοντικές Ανθρωπιστικές-Κοινωνικές Επιστήμες).

Είναι διδάσκων με ανάθεση στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, με έμφαση στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (ΠΜΣ) του Δημοσίου Δικαίου και των Δημοσίων Πολιτικών.

Είναι ο Διαχειριστής Εταίρος (Managing Partner), ιδρυτής του Galanis & Associates Environmental Law Office και επικεφαλής της νομικής ομάδας, αναλαμβάνοντας προσωπικά αμιγώς ακυρωτικές υποθέσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

Δικηγορικές υποθέσεις 

Ασχολείται με νομική συμβουλευτική και δικηγορικές υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου (Δικαίου Περιβάλλοντος - Πολεοδομικού Δικαίου) και Δικαίου της Ενέργειας.

Το Γραφείο του παρέχει υπηρεσίες στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα, κατόπιν συνεννόησης.

Διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία (2012-2024) στο Δίκαιο Περιβάλλοντος και στο Πολεοδομικό Δίκαιο, έχοντας εργαστεί στην Αθήνα στα αντικείμενα αυτά επί πολλά συναπτά έτη.

Είναι εμπειρογνώμων στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και κυρίως της δασικής νομοθεσίας, αλλά και της πολεοδομικής

Έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις Πολεοδομικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου, που αφορούν χρήσεις γης, προστατευόμενες περιοχές, αδειοδοτήσεις έργων, οικοδομικές άδειες, δασικά θέματα, αυθαίρετα, ενεργειακά έργα, ΑΠΕ κλπ., είτε συμβουλευτικά (σε επενδυτές και εταιρείες), είτε δικαστικά, με έμφαση στην ακυρωτική δικαστική προστασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων της χώρας.

Συνεργάζεται ως νομικός σύμβουλος με επιχειρήσεις και ιδιώτες, επενδυτές, συλλόγους, εταιρείες και περιβαλλοντικά σωματεία.

Ακαδημαϊκή και συγγραφική δραστηριότητα (συγγράμματα, μελέτες, συνέδρια)

Έχει συγγράψει και εκδώσει δεκατρία (13) επιστημονικά νομικά βιβλία

Έχει συγγράψει και βιβλίο στον τομέα του Δασικού Δικαίου και της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και στον τομέα της Εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αλλά και της Δόμησης, του Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος και του Πολιτιστικού Δικαίου. 

Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του περιοδικού "Περιβάλλον και Δίκαιο", που εκδίδεται από τις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης. 

Είναι εισηγητής-επιμορφωτής στην Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ). 

Είναι επιμορφωτής επαγγελματιών, πραγματοποιώντας διδακτικές εισηγήσεις σε σεμινάρια του κλάδου του (λ.χ. στο Ίδρυμα Τσάτσου).

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πλήθος συνεδρίων συναφών αντικειμένων σε αρκετούς φορείς της χώρας, όπως ΕΚΠΑ, ΕΜΠ κλπ., αλλά και στο εξωτερικό (University of Cyprus, ULB etc.). 

Επιπρόσθετα, έχει προβεί σε πληθώρα δημοσιεύσεων μελετών (πάνω από 100 μελέτες και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις) που άπτονται των ως άνω ενδιαφερόντων του σε νομικά κυρίως (π.χ. Περιβάλλον και Δίκαιο, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου κλπ.) αλλά και λοιπά περιοδικά και  μελέτες σε πρακτικά συνεδρίων, αλλά και σε ξένα περιοδικά. 

Το συγγραφικό του έργο διαθέτει ως σήμερα πάνω από 200 ετερο-αναφορές από άλλους επιστήμονες ως βιβλιογραφία. Μάλιστα, ορισμένα εκ των βιβλίων του προτείνονται ως διδακτικά εγχειρίδια στα ελληνικά ΑΕΙ. 

Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.