Παναγιώτης Γαλάνης

Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ, LLM Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δικηγορικό Γραφείο

Εξειδικευμένες Νομικές Υπηρεσίες

Νομική συμβουλευτική Παρέχεται συμβουλευτική σε παντός είδους ζητήματα Διοικητικού-Δημοσίου Δικαίου, με συγγραφή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων.

Αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελος του εντολέα. 

Έμφαση δίνεται στο Πολεοδομικό Δίκαιο, τη Δόμηση, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, τον Τουρισμό, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σε άλλους κλάδους.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, εταιρείες, ιδιώτες, αλλά και ιδίως, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ζητούν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την υπόθεσή τους.

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Νομική υποστήριξηΠαρέχεται υποστήριξη εξώδικη και δικαστική σε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου.  

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Διδασκαλία, συγγραφική και επιστημονική δράση

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι - μεταξύ άλλων - και συγγραφέας νομικών βιβλίων των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης και άλλων εκδοτικών οίκων, καθώς και δημοσιεύσεων και Διδάκτωρ (επί ανακηρύξει) της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. 

Παραδίδει και επιμορφωτικά σεμινάρια σε επαγγελματίες για λογαριασμό του Ιδρύματος Τσάτσου και άλλων φορέων.

Δραστηριοποιείται στον χώρο της διδασκαλίας και της νομικής έρευνας.