Παναγιώτης Γαλάνης

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ - LLM Δημόσιο Δίκαιο - Δίκαιο Περιβάλλοντος   

Δικηγορικό Γραφείο

Νομική συμβουλευτική 


Παρέχεται συμβουλευτική σε παντός είδους ζητήματα Δημοσίου Δικαίου. Έμφαση δίνεται στο Πολεοδομικό Δίκαιο, τη Δόμηση, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, τον Τουρισμό, το Φαρμακευτικό Δίκαιο, το Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων και σε άλλους κλάδους.

Συμβουλευτική παρέχεται και επί ζητημάτων Αστικού Δικαίου.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, εταιρείες, ιδιώτες, αλλά και συναδέλφους νομικούς και μηχανικούς που ζητούν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την υπόθεσή τους.

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Άλλες υπηρεσίες

Παρέχονται υπηρεσίες μετάφρασης όλων των χρήσιμων  εγγράφων σας για χρήση σε διαγωνισμούς κλπ. 

Νομική υποστήριξη


Παρέχεται υποστήριξη εξώδικη και δικαστική σε υποθέσεις Διοικητικού και Αστικού, κυρίως, Δικαίου. 

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Διδασκαλία και επιστημονική δράση

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι - μεταξύ άλλων - και συγγραφέας νομικών βιβλίων και δημοσιεύσεων και διδακτορικός της Νομικής ΕΚΠΑ. 


Παραδίδει και σεμινάρια για λογαριασμό του Ιδρύματος Τσάτσου και άλλων φορέων.