Παναγιώτης Γαλάνης

Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ - LLM Δημόσιο Δίκαιο - Δίκαιο Περιβάλλοντος   

Δικηγορικό Γραφείο

Νομική συμβουλευτική 


Παρέχεται συμβουλευτική σε παντός είδους ζητήματα Δημοσίου Δικαίου, με συγγραφή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων. 

Έμφαση δίνεται στο Πολεοδομικό Δίκαιο, τη Δόμηση, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, τον Τουρισμό, το Φαρμακευτικό Δίκαιο, το Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων και σε άλλους κλάδους.

Συμβουλευτική παρέχεται και επί ζητημάτων Αστικού Δικαίου.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, εταιρείες, ιδιώτες, αλλά και ιδίως, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ζητούν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την υπόθεσή τους.

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Άλλες υπηρεσίες

Παρέχονται υπηρεσίες μετάφρασης όλων των χρήσιμων  εγγράφων σας για χρήση σε διαγωνισμούς κλπ. 

Νομική υποστήριξη


Παρέχεται υποστήριξη εξώδικη και δικαστική σε υποθέσεις Διοικητικού και Αστικού, κυρίως, Δικαίου. 

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Διδασκαλία, συγγραφική και επιστημονική δράση

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι - μεταξύ άλλων - και συγγραφέας νομικών βιβλίων των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης και άλλων εκδοτικών οίκων, καθώς και δημοσιεύσεων και διδακτορικός της Νομικής ΕΚΠΑ. 


Παραδίδει και  επιμορφωτικά σεμινάρια σε επαγγελματίες για λογαριασμό του Ιδρύματος Τσάτσου και άλλων φορέων. 

Δραστηριοποιείται στον χώρο της διδασκαλίας και της νομικής έρευνας.