Παναγιώτης Γαλάνης

Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ (Δ.Ν.), LLM Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δικηγορικό Γραφείο

Εξειδικευμένες Νομικές Υπηρεσίες Δικαίου Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

info@pgalanislaw.gr - 6976481759

Νομική συμβουλευτική Παρέχεται συμβουλευτική σε παντός είδους ζητήματα Διοικητικού-Δημοσίου Δικαίου, με συγγραφή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων.

Αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελος του εντολέα. 

Εξειδικευόμαστε απόλυτα στο Πολεοδομικό Δίκαιο, τη Δόμηση, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και σε άλλους σχετικούς κλάδους.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, εταιρείες, ιδιώτες, αλλά και ιδίως, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ζητούν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την υπόθεσή τους.

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Νομική υποστήριξηΠαρέχεται υποστήριξη δικαστική σε υποθέσεις αμιγώς Δικαίου Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.  

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Διδασκαλία, συγγραφική και επιστημονική δράση

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι - μεταξύ άλλων - και συγγραφέας νομικών βιβλίων των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης και άλλων εκδοτικών οίκων, καθώς και δημοσιεύσεων και αριστούχος Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (Δ.Ν.). 

Είναι εισηγητής-επιμορφωτής στην Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ), όπως και στο Ίδρυμα Θ. Τσάτσου και σε άλλους φορείς επιμόρφωσης. 

Δραστηριοποιείται στον χώρο της διδασκαλίας και της νομικής έρευνας.

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος.