Παναγιώτης Γαλάνης

Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ, LLM Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δικηγορικό Γραφείο

Νομική συμβουλευτική Παρέχεται συμβουλευτική σε παντός είδους ζητήματα Δημοσίου Δικαίου, με συγγραφή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων.

Αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελος του εντολέα. 

Έμφαση δίνεται στο Πολεοδομικό Δίκαιο, τη Δόμηση, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, τον Τουρισμό, το Φαρμακευτικό Δίκαιο, το Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων και σε άλλους κλάδους.

Συμβουλευτική παρέχεται και επί ζητημάτων Αστικού Δικαίου.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, εταιρείες, ιδιώτες, αλλά και ιδίως, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ζητούν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την υπόθεσή τους.

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Άλλες υπηρεσίες

Παρέχονται υπηρεσίες μετάφρασης-επικύρωσης όλων των χρήσιμων εγγράφων σας για χρήση σε διαγωνισμούς κλπ. 

Νομική υποστήριξηΠαρέχεται υποστήριξη εξώδικη και δικαστική σε υποθέσεις Διοικητικού και Αστικού, κυρίως, Δικαίου. 

Δυνατότητες συνάντησης:

  1. Διά ζώσης
  2. Εξ αποστάσεως 

Επικοινωνία

Διδασκαλία, συγγραφική και επιστημονική δράση

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι - μεταξύ άλλων - και συγγραφέας νομικών βιβλίων των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης και άλλων εκδοτικών οίκων, καθώς και δημοσιεύσεων και Διδάκτωρ (επί ανακηρύξει) της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. 

Παραδίδει και επιμορφωτικά σεμινάρια σε επαγγελματίες για λογαριασμό του Ιδρύματος Τσάτσου και άλλων φορέων.

Δραστηριοποιείται στον χώρο της διδασκαλίας και της νομικής έρευνας.