Σημαντικότερες υποθέσεις

Υποθέσεις του Γραφείου μας

Ενδεικτικές πρόσφατες υποθέσεις που χειριστήκαμε


 1. Χρήσεις γης σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λειτουργούντος επί ρυμοτομούμενου ακινήτου
 2. Αδειοδότηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών
 3. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) - Εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο
 4. Kαταγγελία στην Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας για αυθαίρετα στον αιγιαλό και στην παραλία (2024)
 5. ΔΕφΠειρ 16/2023 (αναστολή γνωστοποίησης επαγγελματικής εγκατάστασης για πολεοδομικούς και αρχαιολογικούς λόγους)
 6. ΔΕφΑθ 64/2022 (αναστολή προστίμου αυθαιρέτου άνω των 150 χιλ. ευρώ)
 7. ΔΠρΑθ (αναστ.) 48/2024 (αναστολή χρηματικού καταλόγου προστίμου αυθαιρέτου ύψους άνω των 200 χιλ. ευρώ)
 8. Απόφαση ΣΥΠΟΘΑ Θεσ/νίκης 2023 (ακύρωση ανάκλησης υπαγωγής αυθαιρέτου)
 9. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 2023 (αυτοδίκαιη άρση μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εντοπισμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου)
 10. ΔΠρΑθ 2382/2024 (ακύρωση άρνησης ΔΣ για μετατόπιση περιπτέρου λόγω πολεοδομικών λόγων)
 11. ΔΠρΠατρών 927/2023 (επιδίκαση ποσού υπερωριών δασικού υπαλλήλου)
 12. Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζητήματα παραβίασης ενωσιακού δικαίου για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και εκπαιδευτικής νομοθεσίας (2022)
 13. Απαλλοτρίωση ακινήτου εντός αρχαιολογικού χώρου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Κω (2022)

κλπ.