Νέα

Τα νέα του Γραφείου (δικηγορικά νέα, σεμινάρια κλπ.)

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε με χρονολογική σειρά (από το νεότερο στο παλαιότερο) όλα τα δικηγορικά και επιστημονικά νέα που αφορούν το Δικηγορικό Γραφείο

Εισήγηση του Παναγιώτη Γαλάνη στο 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική» Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021, με θέμα: "Η νομική οπτική της διαχείρισης αποβλήτων: εξελίξεις στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο".

Αγαπητοί φίλοι του Γραφείου, με το Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 126/26-11-2020, Αριθμός απόφασης: Γ5/Σ126/26-11-2020, "Έγκριση της αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής", το σύγγραμμά μου «Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο...