Νέα

Τα νέα του Γραφείου (δικηγορικά νέα, σεμινάρια κλπ.)

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε με χρονολογική σειρά (από το νεότερο στο παλαιότερο) όλα τα δικηγορικά και επιστημονικά νέα που αφορούν το Δικηγορικό Γραφείο

Με μεγάλη τιμή, ο Π. Γαλάνης κλήθηκε να αποτελέσει μέλος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων επιχειρήσεων ομορφιάς και αισθητικής, Aesthetic Awards, 2022, ως δικηγόρος εξειδικευμένος στη νομοθεσία αισθητικών και καλλυντικών και συγγραφέας σχετικής μονογραφίας (2020).

Προσφάτως, το Γραφείο μας κλήθηκε να αξιολογήσει την επίμαχη ρύθμιση του Ν/Σ του Υπ. Ανάπτυξης για την απλή παραχώρηση αιγιαλού για την υλοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Το βιβλίο "Επιλεγμένα Πρακτικά Θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων" του Π. Γαλάνη εντάχθηκε στο σύστημα διανομής φοιτητικών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ, με κωδικό 102125014.

Ετέθη στην κυκλοφορία το νέο νομικό βιβλίο του Π. Γαλάνη και συνεργατών (Ε.Κ. Αναστοπούλου, Δ. Μπατσούλα) "Επιλεγμένα Πρακτικά Θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων", από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Εισήγηση του Παναγιώτη Γαλάνη στο 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική» Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021, με θέμα: "Η νομική οπτική της διαχείρισης αποβλήτων: εξελίξεις στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο".

Αγαπητοί φίλοι του Γραφείου, με το Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 126/26-11-2020, Αριθμός απόφασης: Γ5/Σ126/26-11-2020, "Έγκριση της αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής", το σύγγραμμά μου «Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο...