Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί γιατί συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα και πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε. Σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματά σας. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από το Δικηγορικό Γραφείο Π. Γαλάνη και συνεργατών ή τους εκπροσώπους του για τους εσωτερικούς μας σκοπούς, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και δεν θα γνωστοποιούνται σε κανέναν άλλο οργανισμό, εκτός εάν απαιτείται από τοβ νόμο. Δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε, διανέμουμε ή καθιστούμε με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα εμπορικά διαθέσιμα σε κανένα τρίτο μέρος.

COOKIES 

Για να λειτουργήσει σωστά αυτός ο ιστότοπος, χρησιμοποιούμε cookies. Ένα "cookie" είναι ένα στοιχείο δεδομένων που μπορεί να σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί στη συνέχεια να το αποθηκεύσει στο σύστημά σας με βάση τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τύπου προγράμματος περιήγησης και της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP). Το Δικηγορικό Γραφείο Π. Γαλάνη και συνεργατών χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπό μας, να εξετάσει τις προβολές των σελίδων καθώς και το χρονικό διάστημα σε κάθε σελίδα και να βελτιώσει αυτόν τον ιστότοπο, να προωθήσει τις υπηρεσίες μας και να συντάξει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία. Δεν είναι πρόθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες για την προσωπική αναγνώριση ενός χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες τηρούνται από το Δικηγορικό Γραφείο Π. Γαλάνη και συνεργατών μέσω του Google Analytics σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή. Έχετε την επιλογή να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αποφασίσετε εάν θα το αποδεχτείτε. Επιπλέον, έχετε την επιλογή να αποκλείσετε όλα τα cookies. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι εάν αρνηθείτε ή αποκλείσετε με άλλον τρόπο τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας είναι ακριβή και ενημερωμένα. Επομένως, ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε αποστείλετε email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@pgalanislaw.gr.