Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές μελέτες - σχόλια αποφάσεων - γνωμοδοτήσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

Το συγγραφικό μου έργο

Ως νομικός, ασχολούμαι με την έρευνα και τη συγγραφή και έχω δημοσιεύσει πληθώρα μελετών, σε νομικά περιοδικά των νομικών εκδόσεων της Ελλάδας.

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις

Γνωμοδοτήσεις υποθέσεων
 • Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση.
 • Διάνοιξη δασικής οδού και κρατικές υποχρεώσεις.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε περιοχή δικτύου Natura 2000.

Μελέτες
 • Γαλάνης Π., Επιτρεπτές επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις: Με το βλέμμα στο παρελθόν ή στο μέλλον; Περιβάλλον και Δίκαιο  1/2019, σελ. 13-23.
 • Γαλάνης Π./Αναστοπούλου Ε.Κ., Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο: Μία επαναξιολόγηση νομικών βεβαιοτήτων; Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2020, σελ. 345-358.
 • Γαλάνης Π., Τo συνταγματικό πλαίσιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Περιβαλλοντική προστασία, θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και χρηστή διοίκηση, σύγχρονη νομολογιακή εφαρμογή, Περιβάλλον και Δίκαιο 4/2020, σελ. 574-588.
 • Γαλάνης Π., Προστασία των επενδύσεων στην ενέργεια και υποχρέωση ίσης και δίκαιης μεταχείρισης κατά τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, ΔΕΕ 8-9/2021, σελ. 1056-1068. 

 • Γαλάνης Π., Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα στην τουριστική και λοιπή νομοθεσία, Επιχείρηση 4/2021, σελ. 334-943.

Σχολιασμένη νομολογία

 • Γαλάνης Π., Διασύνδεση Κρήτης με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης με αφορμή τη σχολιαζόμενη ΣτΕ 1272/2019 (Τμ. Ε'), ΠερΔικ 3/2019, σελ. 450-474.
  • Γαλάνης Π., Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για αδειοδοτική διαδικασία έργων που επηρεάζουν το περιβάλλον στην ενωσιακή έννομη τάξη, επ' αφορμή της C-280/18 και αντιπαραβολή με τη Σύμβαση Άαρχους, ΕυΔικ 2/2020, σελ. 186-189.
  •  Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 775/2020 - Ζητήματα κύρωσης δασικού χάρτη / αρμοδιότητας ΕΠ.Ε.Α. ΘΠΔΔ 8-9/2020, σελ. 785-787.
  • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 1906/2019 - Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής - Αδυναμία παρεμπίπτοντος ελέγχου πράξης χαρακτηρισμού δάσους, ΕφημΔΔ 4/2020, σελ. 377-382.
  • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 218/2021 (Έννομο συμφέρον - επαγγελματικός αθλητισμός), ΘΠΔΔ 4/2021.