Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές μελέτες  - σχόλια αποφάσεων - γνωμοδοτήσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

Το συγγραφικό μου έργο

Ως νομικός, ασχολούμαι με την έρευνα, τη συγγραφή και έχω δημοσιεύσει πληθώρα μελετών.

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις

Γνωμοδοτήσεις υποθέσεων
 • Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση.
 • Διάνοιξη δασικής οδού και κρατικές υποχρεώσεις.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε περιοχή δικτύου Natura 2000.
 • Αναστολή πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών και προσμέτρηση διανηθεισών ωρών (αρχή της ισότητας, αιτιολογία της πράξης), ΤΝΠ QUALEX. 
Μελέτες
 • Γαλάνης Π., Επιτρεπτές επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις: Με το βλέμμα στο παρελθόν ή στο μέλλον; Περιβάλλον και Δίκαιο  1/2019, σελ. 13-23.
 • Αναστοπούλου Ε./Γαλάνης Π., ΔΕΕ και ΕΔΔΑ: Σχέση και αλληλεπίδραση μετά τη γνωμοδότηση 2/2013 του ΔΕΕ, Ευρωπαϊκό Δίκαιο 4/2019, σελ. 52-66.
 • Γαλάνης Π., Αναδάσωση και δικαίωμα στην ιδιοκτησία κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ και των εθνικών δικαστηρίων, αφιέρωμα στο ΠερΔικ (αφιέρωμα υπό τον καθηγητή κ. Κ. Χρυσόγονο), Περιβάλλον και Δίκαιο  2/2020, σελ. 202-214.
 • Γαλάνης Π., Ρυθμίσεις κατά των διακρίσεων στην εργασία των ατόμων με αναπηρία, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 6/2020, σελ. 678-688.
 • Γαλάνης Π./Αναστοπούλου Ε.Κ., Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο: Μία επαναξιολόγηση νομικών βεβαιοτήτων; Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2020, σελ. 345-358.
 • Γαλάνης Π., Τo συνταγματικό πλαίσιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Περιβαλλοντική προστασία, θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και χρηστή διοίκηση, σύγχρονη νομολογιακή εφαρμογή, Περιβάλλον και Δίκαιο 4/2020, σελ. 574-588.
 • Γαλάνης Π., Προστασία των επενδύσεων στην ενέργεια και υποχρέωση ίσης και δίκαιης μεταχείρισης κατά τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, ΔΕΕ 8-9/2021, σελ. 1056-1068. 

 • Γαλάνης Π., Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα στην τουριστική και λοιπή νομοθεσία, Επιχείρηση 4/2021, σελ. 334-943.

Σχολιασμένη νομολογία

 • Γαλάνης Π., Διασύνδεση Κρήτης με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης με αφορμή τη σχολιαζόμενη ΣτΕ 1272/2019 (Τμ. Ε'), ΠερΔικ 3/2019, σελ. 450-474.
 • Γαλάνης Π., Ανέγερση αυθαιρέτου κτίσματος στο γειτονικό οικόπεδο και αγωγή διατάραξης της νομής: Προβληματισμοί για το γειτονικό Δίκαιο και την προστασία του περιβάλλοντος κατά το Ιδιωτικό Δίκαιο με αφορμή την απόφαση ΜονΕφΠειρ 374/2019, ΕφΑΔΠολΔ 2/2020, σελ.180-188.
 • Γαλάνης Π., Ηθική βλάβη λόγω προσβολής κυριότητας: Αδικοπρακτική ευθύνη, περιβαλλοντική υποβάθμιση και νομολογιακή διάπλαση του Ιδιωτικού Δικαίου Περιβάλλοντος με αφορμή την ΠΠρ Χαλκίδας 62/2019, ΕφΑΔΠολΔ 3-4/2020, σελ. 40-44.
 • Γαλάνης Π., Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για αδειοδοτική διαδικασία έργων που επηρεάζουν το περιβάλλον στην ενωσιακή έννομη τάξη, επ' αφορμή της C-280/18 και αντιπαραβολή με τη Σύμβαση Άαρχους, ΕυΔικ 2/2020, σελ. 186-189.
 •  Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 775/2020 - Ζητήματα κύρωσης δασικού χάρτη / αρμοδιότητας ΕΠ.Ε.Α. ΘΠΔΔ 8-9/2020, σελ. 785-787.
 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 1906/2019 - Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής - Αδυναμία παρεμπίπτοντος ελέγχου πράξης χαρακτηρισμού δάσους, ΕφημΔΔ 4/2020, σελ. 377-382.
 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 218/2021 (Έννομο συμφέρον - επαγγελματικός αθλητισμός), ΘΠΔΔ 4/2021.

Ενδεικτικά πρόσφατα άρθρα από τον Τύπο

 • Η αναδιοργάνωση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τον Ν. 4759/2020 και ο ρόλος του Πράσινου Ταμείου.
 • Εγκατάσταση ΑΠΕ σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις: το χρονικό ενός ακανθώδους νομικού προβλήματος. 

 • Ανάκληση οικοδομικής άδειας: τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης. 

 • Δασικοί Χάρτες - αντιρρήσεις: ένα παλιό, γνώριμο νομικό πρόβλημα.