Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές μελέτες - σχόλια αποφάσεων - γνωμοδοτήσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

Το συγγραφικό μου έργο

Ως νομικός, ο Παναγιώτης Γαλάνης έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 μελέτες-έρευνες, σε νομικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις

Γνωμοδοτήσεις υποθέσεων
 • Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση.
 • Διάνοιξη δασικής οδού και κρατικές υποχρεώσεις.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε περιοχή δικτύου Natura 2000.
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων του ΝΟΚ επί ειδικών πολεοδομικών καθεστώτων.

Μελέτες
 • Γαλάνης Π., Επιτρεπτές επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις: Με το βλέμμα στο παρελθόν ή στο μέλλον; Περιβάλλον και Δίκαιο  1/2019, σελ. 13-23.
 •  Γαλάνης Π., Η σημασία, η θέση και η νομολογιακή εφαρμογή των αρχών της προφύλαξης και της πρόληψης στο Ιδιωτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος, Περιβάλλον και Δίκαιο  4/2019, σελ. 598-606.
 • Γαλάνης Π./Αναστοπούλου Ε.Κ., Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο: Μία επαναξιολόγηση νομικών βεβαιοτήτων; Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2020, σελ. 345-358.
 • Γαλάνης Π., Τo συνταγματικό πλαίσιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Περιβαλλοντική προστασία, θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και χρηστή διοίκηση, σύγχρονη νομολογιακή εφαρμογή, Περιβάλλον και Δίκαιο 4/2020, σελ. 574-588.
 •  Γαλάνης Π., Περιβαλλοντική-χωροταξική πληροφόρηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: οι άδηλες πτυχές ενός υπαρκτού προβλήματος στο ελληνικό Χωροταξικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο, ΠερΔικ 3/2021, σελ. 363-376.
 • Γαλάνης Π., «Κοινόχρηστοι» και «κοινωφελείς» χώροι μεταξύ Αστικού και Πολεοδομικού Δικαίου, ΕφΑΔΠολΔ 12/2021, σελ. 1446-1459.
 • Γαλάνης Π., Προστασία των επενδύσεων στην ενέργεια και υποχρέωση ίσης και δίκαιης μεταχείρισης κατά τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, ΔΕΕ 8-9/2021, σελ. 1056-1068. 
 • Γαλάνης Π., Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα στην τουριστική και λοιπή νομοθεσία, Επιχείρηση 4/2021, σελ. 334-943.

Σχολιασμένη νομολογία

 •  Γαλάνης Π., Σχόλιο στην ΟλΣτΕ 1285/2022 (ΚΥΤ Θερμοπυλών - περιβαλλοντική αδειοδότηση), ΠερΔικ 3/2022, σελ. 463-468.
 • Γαλάνης Π., Διασύνδεση Κρήτης με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης με αφορμή τη σχολιαζόμενη ΣτΕ 1272/2019 (Τμ. Ε'), ΠερΔικ 3/2019, σελ. 450-474.
 • Γαλάνης Π., Τεκμήριο κυριότητος επί των δασών - Χρησικτησία: Σχολιασμός απόφασης ΑΠ (Τμ. Γ') 826/2018, ΠερΔικ 2/2019, σελ. 266-278.
 • Γαλάνης Π., Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για αδειοδοτική διαδικασία έργων που επηρεάζουν το περιβάλλον στην ενωσιακή έννομη τάξη, επ' αφορμή της C-280/18 και αντιπαραβολή με τη Σύμβαση Άαρχους, ΕυΔικ 2/2020, σελ. 186-189.
 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 1525/2020 - Στεγαστική αποκατάσταση και πολεοδόμηση δασικής έκτασης: Προβλήματα αναφορικά με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, το δικαίωμα στην περιουσία και την πολεοδόμηση δασών στο Δασικό Δίκαιο, ΠερΔικ 4/2020, σελ. 619-623.

 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 775/2020 - Ζητήματα κύρωσης δασικού χάρτη / αρμοδιότητας ΕΠ.Ε.Α. ΘΠΔΔ 8-9/2020, σελ. 785-787.
 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 44/2021, Μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας, ΠερΔικ 1/2021, σελ. 104-108.
 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 1906/2019 - Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής - Αδυναμία παρεμπίπτοντος ελέγχου πράξης χαρακτηρισμού δάσους, ΕφημΔΔ 4/2020, σελ. 377-382.