Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές μελέτες - σχόλια αποφάσεων - γνωμοδοτήσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

Το συγγραφικό έργο

Ως νομικός, ο Παναγιώτης Γαλάνης έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 μελέτες-έρευνες, σε νομικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατόπιν κρίσης.

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις


Γνωμοδοτήσεις υποθέσεων

 • Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση.

 • Διάνοιξη δασικής οδού και κρατικές υποχρεώσεις.

 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε περιοχή δικτύου Natura 2000.

 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων του ΝΟΚ επί ειδικών πολεοδομικών καθεστώτων.

Μελέτες - Σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις

 • Γαλάνης Π., Επιτρεπτές επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις: Με το βλέμμα στο παρελθόν ή στο μέλλον; Περιβάλλον και Δίκαιο 1/2019, σελ. 13-23.

 • Γαλάνης Π., Η σημασία, η θέση και η νομολογιακή εφαρμογή των αρχών της προφύλαξης και της πρόληψης στο Ιδιωτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος, Περιβάλλον και Δίκαιο 4/2019, σελ. 598-606.

 • Γαλάνης Π./Αναστοπούλου Ε.Κ., Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο: Μία επαναξιολόγηση νομικών βεβαιοτήτων; Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2020, σελ. 345-358.

 • Γαλάνης Π., Τo συνταγματικό πλαίσιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Περιβαλλοντική προστασία, θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και χρηστή διοίκηση, σύγχρονη νομολογιακή εφαρμογή, Περιβάλλον και Δίκαιο 4/2020, σελ. 574-588.

 • Γαλάνης Π., Περιβαλλοντική-χωροταξική πληροφόρηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: οι άδηλες πτυχές ενός υπαρκτού προβλήματος στο ελληνικό Χωροταξικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο, ΠερΔικ 3/2021, σελ. 363-376.

 • Γαλάνης Π., «Κοινόχρηστοι» και «κοινωφελείς» χώροι μεταξύ Αστικού και Πολεοδομικού Δικαίου, ΕφΑΔΠολΔ 12/2021, σελ. 1446-1459.

 • Γαλάνης Π., Προστασία των επενδύσεων στην ενέργεια και υποχρέωση ίσης και δίκαιης μεταχείρισης κατά τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, ΔΕΕ 8-9/2021, σελ. 1056-1068.

 • Γαλάνης Π., Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα στην τουριστική και λοιπή νομοθεσία, Επιχείρηση 4/2021, σελ. 334-943.

 • Γαλάνης Π., Η εξέλιξη του ενωσιακού δικαίου και της νομολογίας για τα απόβλητα και η επίδρασή της στην ελληνική δικαιοταξία, ΕυΔικ 2/2021, σελ. 92-107.

 • Γαλάνης Π., Η νομοθετική κατάστρωση της εισφοράς σε γη και χρήμα – Διοικητικές και αστικές διαστάσεις, ΕφΑΔΠολΔ 3/2023, σελ. 316-324.

 • Γαλάνης Π., Αστικές διαστάσεις της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, ιδίως μετά τον Ν. 4759/2020, ζητήματα κήρυξης, συντέλεσης και αποζημίωσης, ΕφΑΠολΔ 8-9/2023, σελ. 996-1009.

 • Γαλάνης Π., Αστικές διαστάσεις της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, ιδίως μετά τον Ν. 4759/2020, ζητήματα άρσης και επανεπιβολής, ΕφΑΠολΔ 10/2023, σελ. 1175-1183.

 • Γαλάνης Π., Χρήσεις γης: πρόσφατες νοµοθετικές εξελίξεις και νοµολογιακές παραδοχές, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 4/2023, σελ. 390-406.

 • Γαλάνης Π., Οικονομικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο: η νομική διάσταση, ΔΕΕ 11/2023, σελ. 1267-1278.

 • Γαλάνης Π., Οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ιδιοκτησία: η νομολογία σε αναζήτηση της «χρυσής τομής», μετά τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 1/2024.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στη ΣτΕ 226/2022, ΠερΔικ 4/2022, σελ. 602-605.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στην ΟλΣτΕ 176/2023, ΠερΔικ 2/2023, σελ. 293-297.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στην ΕφΘεσσαλ, ΕφΑΔΠολΔ 2/2023, σελ. 206-210.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στην ΟλΣτΕ 2559/2022 ΘΠΔΔ 7/2023, σελ. 688-692.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στη ΣτΕ 47/2023, ΘΠΔΔ 8-9/2023, σελ. 919-922.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στο ΠΕ ΣτΕ 109/2023, ΠερΔικ 3/2023, σελ. 408-420.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στη ΣτΕ 1010/2023, ΘΠΔΔ 10/2023, σελ. 1096-1098.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στην ΕφΠειρ 159/2023, ΕφΑΠολΔ 11/2023, σελ. 1325-1328.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στη ΣτΕ 1747/2023, ΘΠΔΔ 11/2023, σελ. 1229-1231.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στην ΑΠ 21/2023, ΕφΑΠολΔ 12/2023, σελ. 1429-1433.

 • Γαλάνης Π., Σχόλιο στην ΟλΣτΕ 1285/2022 (ΚΥΤ Θερμοπυλών - περιβαλλοντική αδειοδότηση), ΠερΔικ 3/2022, σελ. 463-468.

 • Γαλάνης Π., Διασύνδεση Κρήτης με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης με αφορμή τη σχολιαζόμενη ΣτΕ 1272/2019 (Τμ. Ε'), ΠερΔικ 3/2019, σελ. 450-474.

 • Γαλάνης Π., Τεκμήριο κυριότητος επί των δασών - Χρησικτησία: Σχολιασμός απόφασης ΑΠ (Τμ. Γ') 826/2018, ΠερΔικ 2/2019, σελ. 266-278.

 • Γαλάνης Π., Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για αδειοδοτική διαδικασία έργων που επηρεάζουν το περιβάλλον στην ενωσιακή έννομη τάξη, επ' αφορμή της C-280/18 και αντιπαραβολή με τη Σύμβαση ΆαρχουςΕυΔικ 2/2020, σελ. 186-189.

 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 1525/2020 - Στεγαστική αποκατάσταση και πολεοδόμηση δασικής έκτασης: Προβλήματα αναφορικά με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, το δικαίωμα στην περιουσία και την πολεοδόμηση δασών στο Δασικό Δίκαιο, ΠερΔικ 4/2020, σελ. 619-623.

 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 775/2020 - Ζητήματα κύρωσης δασικού χάρτη / αρμοδιότητας ΕΠ.Ε.Α., ΘΠΔΔ 8-9/2020, σελ. 785-787.

 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 44/2021, Μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας, ΠερΔικ 1/2021, σελ. 104-108.

 • Γαλάνης Π., Σχολιασμός της ΣτΕ 1906/2019 - Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής - Αδυναμία παρεμπίπτοντος ελέγχου πράξης χαρακτηρισμού δάσους, ΕφημΔΔ 4/2020, σελ. 377-382.