Λοιπές Συνεργασίες

Συνεργασίες με σελίδες νομικές, αρθρογραφίας κλπ.

Δικηγορικό Γραφείο Καθηγήτριας Συνταγματικού Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ 

Θεοδώρας Αντωνίου


The Law Project

Ακαδημαϊκός επόπτης στην ομάδα σχολιασμού αποφάσεων Δημοσίου Δικαίου

https://thelawprojectsm.wixsite.com/website/meet-the-team

The Law Project emerged out of a pursuit to inspire and support the community, and a desire for actions to speak louder than words. Established in 2020, it is an organization driven by progressive ideas, bold actions, and a strong foundation of support.