Φωτογραφίες

Divani Caravel Conference, 2018
Divani Caravel Conference, 2018
Debate στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, 2016
Debate στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, 2016
National Technical University Conference, 2018
National Technical University Conference, 2018
Athens College Conference, 2019
Athens College Conference, 2019