Συγγραφική δράση

Συγγράμματα - μονογραφίες - εκπαιδευτικό υλικό 

Ενασχολούμενος ενεργά με τον συγγραφικό τομέα, έχω συγγράψει ως τώρα πέντε (5) νομικά βιβλία, με σημαντικότερα τα εξής:

  • Γαλάνης Π., μονογραφία υπό έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021. 
  • Αναστοπούλου Ε.Κ./Γαλάνης Π./Μπατσούλας Δ., Επιλεγμένα πρακτικά θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021. 
  • Γαλάνης Π., Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, 1η εκδ., Θεσσαλονίκη, 2020.
  • Γαλάνης Π., Νομοθεσία Καλλυντικών Προϊόντων (Κανονισμός ΕΚ 1223/2009) και Επαγγελματικό Δίκαιο Αισθητικού και Συγγενικών Επαγγελμάτων (Δημόσιο-Ιδιωτικό), εκδ. Φυλάτος, Θεσσαλονίκη, 2020.

Έχω συμμετάσχει στο εξής αφιέρωμα:

  • Γαλάνης Π., Αναδάσωση και δικαίωμα στην ιδιοκτησία κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ και των εθνικών δικαστηρίων, αφιέρωμα στο ΠερΔικ (αφιέρωμα υπό τον καθηγητή κ. Κ. Χρυσόγονο), Περιβάλλον και Δίκαιο (ΠερΔικ) 2/2020, σελ. 202-214.