Βιβλία

Νομικά Συγγράμματα & Μονογραφίες 

Ενασχολούμενος ενεργά με τον συγγραφικό τομέα, ο Παναγιώτης Γαλάνης έχει συγγράψει ως τώρα δώδεκα (12) νομικά βιβλία:

 1. Γαλάνης Π., Διεθνές Δίκαιο του Περιβάλλοντος (προλ. ομ. καθηγητή Γρ. Τσάλτα), εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2024. 
 2. Γαλάνης Π., Δασικό Δίκαιο (προλ. καθηγητή Γ. Τσαντόπουλου), εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2024.
 3. Γαλάνης Π., Πολιτιστικό Δίκαιο (προλ. καθηγήτριας Ε. Δακορώνια), εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2023. 
 4. Γαλάνης Π., Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος (προλ. καθηγήτριας Γ. Σιούτη), εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2023.
 5. Γαλάνης Π., Πρακτικά Θέματα Δικαίου Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (προλ. καθηγήτριας Θ. Αντωνίου), εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2023. (2η έκδοση των Σύγχρονων Προσεγγίσεων στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, 2020). 
 6. Γαλάνης Π., Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή (προλ. καθηγήτριας Ε. Δούση), εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2023. 
 7. Γαλάνης Π., Το νομικό πλαίσιο της Δόμησης (προλ. καθηγήτριας Γ. Γιαννακούρου), εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2023.
 8. Γαλάνης Π., Μέσα και εργαλεία εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού (προλ. καθηγητή Ν. Σημαντήρα), εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2023. 
 9. Γαλάνης Π., Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση (προλ. καθηγήτριας Β. Καραγεώργου), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2022. 
 10. Γαλάνης Π., Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης (προλ. καθηγήτριας Γ. Σιούτη), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2022. 
 11. Αναστοπούλου Ε.Κ./Γαλάνης Π./Μπατσούλας Δ., Πρακτικά Θέματα Γενικού Διοικητικού Δικαίου (προλ. καθηγήτριας Κ. Ηλιάδου), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2022.
 12. Αναστοπούλου Ε.Κ./Γαλάνης Π./Μπατσούλας Δ., Επιλεγμένα πρακτικά θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων (προλ. καθηγήτριας Θ. Αντωνίου), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021. 
 13. Γαλάνης Π., Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, 1η εκδ., Θεσσαλονίκη, 2020.

Έχω συμμετάσχει στα εξής αφιερώματα:

 • Γαλάνης Π., Τo συνταγματικό πλαίσιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Περιβαλλοντική προστασία, θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και χρηστή διοίκηση, σύγχρονη νομολογιακή εφαρμογή, ΠερΔικ 4/2020, σελ. 574-588.
 • Γαλάνης Π., Αναδάσωση και δικαίωμα στην ιδιοκτησία κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ και των εθνικών δικαστηρίων, αφιέρωμα στο ΠερΔικ (αφιέρωμα υπό τον καθηγητή Κ. Χρυσόγονο), ΠερΔικ 2/2020, σελ. 202-214.