ΒΙΒΛΙΑ

Νομικά Συγγράμματα - μονογραφίες - εκπαιδευτικό υλικό 

Ενασχολούμενος ενεργά με τον συγγραφικό τομέα, έχω συγγράψει ως τώρα πέντε (6) νομικά βιβλία: 

  1. ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΟ
  2. Γαλάνης Π., Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης (προλ. καθηγήτριας Γ. Σιούτη), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2022. 
  3. Αναστοπούλου Ε.Κ./Γαλάνης Π./Μπατσούλας Δ., Πρακτικά Θέματα Γενικού Διοικητικού Δικαίου (προλ. καθηγήτριας Κ. Ηλιάδου), εκδ. Νομικ΄ή Βιβλιοθήκη, 2022.
  4. Αναστοπούλου Ε.Κ./Γαλάνης Π./Μπατσούλας Δ., Επιλεγμένα πρακτικά θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021. 
  5. Γαλάνης Π., Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, 1η εκδ., Θεσσαλονίκη, 2020.
  6. Γαλάνης Π., Νομοθεσία Καλλυντικών Προϊόντων (Κανονισμός ΕΚ 1223/2009) και Επαγγελματικό Δίκαιο Αισθητικού και Συγγενικών Επαγγελμάτων (Δημόσιο-Ιδιωτικό), εκδ. Φυλάτος, Θεσσαλονίκη, 2020.

Έχω συμμετάσχει στα εξής αφιερώματα:

  • Γαλάνης Π., Τo συνταγματικό πλαίσιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Περιβαλλοντική προστασία, θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και χρηστή διοίκηση, σύγχρονη νομολογιακή εφαρμογή, ΠερΔικ 4/2020, σελ. 574-588.
  • Γαλάνης Π., Αναδάσωση και δικαίωμα στην ιδιοκτησία κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ και των εθνικών δικαστηρίων, αφιέρωμα στο ΠερΔικ (αφιέρωμα υπό τον καθηγητή Κ. Χρυσόγονο), Περιβάλλον και Δίκαιο (ΠερΔικ) 2/2020, σελ. 202-214.