Συγγραφική δράση

Συγγράμματα - μονογραφίες - εκπαιδευτικό υλικό 

Ενασχολούμενος ενεργά με τον συγγραφικό τομέα, έχω συγγράψει ως τώρα τέσσερα (4) νομικά βιβλία:

  • Αναστοπούλου Ε.Κ./Γαλάνης Π./Μπατσούλας Δ., Επιλεγμένα πρακτικά θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021. 
  • Γαλάνης Π., Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, 1η εκδ., Θεσσαλονίκη, 2020.
  • Γαλάνης Π., Νομοθεσία Καλλυντικών Προϊόντων (Κανονισμός ΕΚ 1223/2009) και Επαγγελματικό Δίκαιο Αισθητικού και Συγγενικών Επαγγελμάτων (Δημόσιο-Ιδιωτικό), εκδ. Φυλάτος, Θεσσαλονίκη, 2020.
  • Γαλάνης Π./Γαβριήλογλου Β./Μπαστουνάς Γ. (επιμ.), Σύστημα Ποινικού Δικαίου-Θέματα Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, εκδ. Φυλάτος, Θεσσαλονίκη, 2021 (θέματα που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα στο Ποινικό Δίκαιο).

Έχω συμμετάσχει στον εξής συλλογικό τόμο:

  • Γαλάνης Π., Από την Τέχνη και τον Αθλητισμό στην Παιδεία, την Πολιτική και τη Δικαιοσύνη στην Πλατωνική Φιλοσοφία, εις: συλλογικό τόμο, Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, Παιδαγωγικές, Ψυχολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις, εκδ. Πεδίο, 2020 (ISBN: 978-960-635-242-3), επιστ. επιμ. Χ. Ζάραγκα και Ι. Λίτου, Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 94645133, σελ. 455-465.

Τέλος, έχω επιμεληθεί νομικά το σύγγραμμα:

  • Βούρος Ι./Κουρμπέλης Α., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου,  εκδ. Φυλάτος, 2019.