Υπηρεσίες

Τα πεδία και οι νομικές υποθέσεις  ενασχόλησης του Δικηγορικού Γραφείου του Παναγιώτη Γαλάνη

Ο χειρισμός μίας νομικής υπόθεσης απαιτεί χρόνο, υπομονή, επιμονή, επαγγελματισμό και εμπιστοσύνη. 

Πρώτο μέλημα είναι η οικοδόμηση μίας στέρεης σχέσης με τον εντολέα, διότι η δικηγορία αποτελεί πρωτίστως λειτούργημα και έτσι την αντιλαμβανόμαστε. 

---

Το  Γραφείο παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του Δικαίου Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ενέργειας και εν γένει του Διοικητικού Δικαίου.

---

 Αξιοποιούμε ψηφιακές τεχνολογίες εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης, οικοδομώντας τον στόχο της e-δικηγορίας, προς όφελος του εντολέα. 

Διοικητικό Δίκαιο

Οι σχέσεις κράτους - πολίτη τίθενται στο επίκεντρο της ενασχόλησής μου. Παρέχονται συμβουλές και υποστήριξη σε πάσης φύσεως διοικητικά ζητήματα, με έμφαση στα ακόλουθα:
Δίκαιο Περιβάλλοντος-Πολεοδομίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων, Διοίκηση Αθλητισμού κλπ.

Χωροταξικό - Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο της Δόμησης

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια, τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, θέματα δόμησης, τα αυθαίρετα, την προστασία της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας, τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις.

Δίκαιο Περιβάλλοντος

 Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος (φυσικού και πολιτιστικού), ενώ έμφαση δίνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση (εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, ΣΜΠΕ κλπ.), την περιβαλλοντική ευθύνη, τις παραβάσεις και τα σχετικά πρόστιμα, το δασικό δίκαιο (Δασικοί Χάρτες, χαρακτηρισμοί), τα υδατορέματα, τα ειδικά καθεστώτα προστασίας (Natura 2000, αιγιαλός κλπ.), τη διαχείριση αποβλήτων, τα χρηματοδοτικά περιβαλλοντικά εργαλεία, τη σύσταση περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη διάσταση του δικαίου περιβάλλοντος της ΕΕ, ως πυλώνα και της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Δίκαιο Ενέργειας

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν όλες τις μορφές ενέργειας, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τις ΑΠΕ, τις επενδύσεις στην ενέργεια, την περιβαλλοντική παράμετρο των ενεργειακών έργων, τις ενεργειακές συμβάσεις, το δίκαιο ανταγωνισμού, τα ζητήματα από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας κλπ. 

Ανθρώπινα δικαιώματα

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν την προστασία των Ατομικών Δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και στις Διεθνείς Συμβάσεις, αλλά και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

Θεμελιώδη δικαιώματα είναι λ.χ. το δικαίωμα στην εργασία, τη θρησκευτική ελευθερία, την υγεία, την αξιοπρέπεια, το περιβάλλον κλπ.

Αστικό Δίκαιο

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν όλους τους κλάδους του Αστικού Δικαίου, με έμφαση στο Εμπράγματο Δίκαιο, ενώ αναλαμβάνουμε και τα θέματα Κτηματολογίου, όπως και την  ίδρυση σωματείων.

Φαρμακευτικό Δίκαιο

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν τους φαρμακοποιούς, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τις φαρμακαποθήκες, τον ΕΟΦ και τα καλλυντικά προϊόντα. 

Τουριστικό Δίκαιο

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν διοικητικά θέματα τουρισμού, αλλά και πάσης φύσεως τουριστικές επιχειρήσεις, καταλύματα, συμβάσεις.

Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν τους υπαλλήλους και συμβασιούχους του Δημοσίου. 

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων 

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν νομικά περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ζητήματα από την εγκατάσταση, λειτουργία πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις εξής: μεταποιητικές, κτηνοτροφικές, γεωργικές, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα, εκμετάλλευση λατομείων κλπ. 

Νομοθεσία τροφίμων και ποτών

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν τη νομοθεσία για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο καθώς και πλήθος άλλων ειδικών ζητημάτων του κλάδου.

Νομοθεσία επαγγελμάτων

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν την εκπροσώπηση των νομίμων συμφερόντων πάσης φύσεως επαγγελματιών και εργαζομένων, βάσει της ειδικής νομοθεσίας του κάθε επαγγέλματος. 

Διαθέτουμε εμπειρία ιδίως στα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα (π.χ. φυσικοθεραπευτές, αισθητικοί κλπ.), στα επαγγέλματα των μηχανικών κλπ. 


Ποινικό Δίκαιο

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν στο Ποινικό Δίκαιο, σε σχέση με όλους τους πιο πάνω τομείς.

Ιδιαιτέρως, αναλαμβάνονται υποθέσεις ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. πυρκαγιά, ρύπανση κλπ.).