Άρθρο στο περ. "Εργοταξιακά Θέματα" (ΓΕΝ-ΦΕΒ 2022) - Νομικές διαστάσεις της κατεδάφισης παλαιών κτισμάτων στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα

2022-02-02

Το Γραφείο μας κλήθηκε να συγγράψει ένα άρθρο στο έντυπο περιοδικό "Εργοταξιακά Θέματα" (τεύχος Γενάρη-Φλεβάρη 2022) με θέμα: "Οι νομικές διαστάσεις της κατεδάφισης παλαιών κτισμάτων στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα". 

Απόσπασμα:

"Η υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών εγχειρημάτων στη χώρα μας, όπως και παντού, προσκρούει με μαθηματική ακρίβεια, σχεδόν πάντα και ευλόγως, στην ανακάλυψη με τις ανασκαφές αρχαιολογικών θησαυρών ή υπολειμμάτων. Η ύπαρξη νομικής διαβάθμισης της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, νομίζω, είναι αναντίλεκτη και στην περίπτωση αυτή. Προσφάτως στην περίπτωση των έργων στο Ελληνικό, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) γνωμοδότησε υπέρ του νομικώς επιτρεπτού της κατεδάφισης παλαιών κτισμάτων για την επίσπευση της υλοποίησης της εξαγγελθείσας επένδυσης. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση αυτή το ΚΑΣ έθεσε αυστηρούς όρους για την κατεδάφιση αυτή, αφού τόνισε ότι η ανακάλυψη τέτοιων θησαυρών θα μπλοκάρει αυτόματα τη συνέχιση της επένδυσης..."