Πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων: Μπορώ να επιτύχω την εκτέλεσή τους;

2021-10-30

Ένα ερώτημα που δεν βρίσκει σαφή απάντηση πρόκειται να εξετάσουμε διεξοδικά στο σημερινό άρθρο. 

Το πρωτόκολλο αυτό κατεδάφισης αυθαιρέτου συνιστά μία δυσμενή διοικητική πράξη για τον αυθαιρέτως ανεγείραντα.

Προϋπόθεση έκδοσής του στις εκάστοτε περιστάσεις είναι η προηγούμενη διαπίστωση αυθαίρετης κατασκευής. 

Εφόσον το πρωτόκολλο καταστεί αμετάκλητο, δηλ. όταν δεν χωρεί οποιαδήποτε εναντίωση σε διοικητικό επίπεδο εναντίον του από τον ιδιοκτήτη, τότε ακολουθεί η κατεδάφιση του αυθαιρέτου κτίσματος.

Αναλόγως της θέσης του αυθαιρέτου, ισχύει και η εκάστοτε νομοθεσία, π.χ. αν το αυθαίρετο βρίσκεται στον αιγιαλό ή στα δάση.

Η κατεδάφιση, ωστόσο, δηλ. η εκτέλεση του περιεχομένου του πρωτοκόλλου συνιστά υλική ενέργεια της Διοίκησης, η οποία ως γνωστόν ΔΕΝ προσβάλλεται δικαστικώς ακυρωτικά.

Η ορθότερη, λοιπόν, λύση που απομένει στις περιπτώσεις αυτές και επί συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105-6 ΕισΝΑΚ είναι η αγωγή στο Δημόσιο για τη μη εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων, από τους θιγόμενους γείτονες ή περιοίκους, αν έχουν υποστεί ζημία. 

Και τούτο φαίνεται λογικό, αφής στιγμής για την υλοποίηση της κατεδάφισης απαιτούνται κονδύλια, τα οποία συχνά τα διοικητικά όργανα επικαλούνται πως απουσιάζουν. Ακόμα και επί διαθέσεως των απαιτούμενων κονδυλίων από τον ενδιαφερόμενο, οι διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται είναι ευάριθμες και απαιτούν συγκεκριμένη νομική μεταχείριση για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση του αμετάκλητου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.