Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio North 98.0 της Θεσσαλονίκης για το θέμα της αναδάσωσης και των αιολικών πάρκων, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021

2021-08-16
Στις 11/8/2021 ο Π. Γαλάνης παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio North 98.0 της Θεσσαλονίκης για το θέμα της αναδάσωσης και των αιολικών πάρκων, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021. 

Στη συνέντευξη, δόθηκε έμφαση στην αποσαφήνιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου σε επίπεδο Συντάγματος, κοινού
νομοθέτη και νομολογίας του ΣτΕ και ιδίως στην ΟλΣτΕ 2499/2012.

Δείτε τη συνέντευξη εδώ:


Εκπομπή της 11-8-2021, ώρα 09:00-10:00 π.μ.