Νέα διάκριση για το σύγγραμμα του Π. Γαλάνη, Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, 2020

2021-01-17

Αγαπητοί φίλοι του Γραφείου, με το Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 126/26-11-2020, Αριθμός απόφασης: Γ5/Σ126/26-11-2020, "Έγκριση της αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής",  το σύγγραμμά μου «Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο Περιβάλλοντος», 2020  κατέστη προτεινόμενη βιβλιογραφία για το μάθημα «Περιβαλλοντικοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκή Πολιτική». 

https://modip.uowm.gr/nfe/docs/21_G05.pdf