Συγκεντρωτική λίστα σεμιναρίων έτους 2023-2024

2023-11-20

Αγαπητοί φίλοι,

Ανακοινώνονται οι θεματικές των σεμιναρίων ανά φορέα που θα παραδώσει ο Π. Γαλάνης και η νομική του ομάδα, το έτος 2023-2024. 

Αναλυτικότερα:

Α) Για το ίδρυμα Τσάτσου για το έτος 2024-2024, θα παραδώσει τα εξής σεμινάρια:

  1. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Ειδικά Θέματα) & Ειδικά ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  2. Πρακτικά Ζητήματα Περιβαλλοντικού και Πολεοδομικού Δικαίου
  3. Πολιτιστικό Δίκαιο


Β) Για τη Νομική Βιβλιοθήκη, για το έτος 2023-2024, θα παραδώσει τα εξής σεμινάρια:

  1. Το νέο δίκαιο διαχείρισης αποβλήτων
  2. Ιδιωτικά ακίνητα που χαρακτηρίστηκαν δασικά