Συγκεντρωτική λίστα σεμιναρίων έτους 2022-2023

2022-11-20

Αγαπητοί φίλοι,

Ανακοινώνονται οι θεματικές των σεμιναρίων ανά φορέα που θα παραδώσει ο Π. Γαλάνης, το έτος 2022-2023. 

Αναλυτικότερα:

Α) Για το ίδρυμα Τσάτσου για το έτος 2022-2023, ο Π. Γαλάνης θα παραδώσει τα εξής σεμινάρια:

  1. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Ειδικά Θέματα) & Ειδικά ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  2. Εθνικός Κλιματικός Νόμος και Κλιματική Αλλαγή
  3. Πρακτικά Ζητήματα Περιβαλλοντικού και Πολεοδομικού Δικαίου
  4. Ειδική Περιβαλλοντική Νομοθεσία Ι και ΙΙ (εκπαιδευτικό πακέτο)


Β) Για τη Νομική Βιβλιοθήκη, για το έτος 2022-2023, ο Π. Γαλάνης θα παραδώσει τα εξής σεμινάρια:

  1. Δημόσια Κτήματα

Γ) Για τους ΤUV Nord & michanikos online, για το έτος 2022-2023, ο Π. Γαλάνης θα παραδώσει τα εξής σεμινάρια:

  1. Εθνικός Κλιματικός Νόμος