Διανεμόμενο βιβλίο στους φοιτητές το "Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης" του Π. Γαλάνη

2022-11-20

Αγαπητοί φίλοι, 

Με χαρά πληροφορηθήκαμε πως το βιβλίο "Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης" διανέμεται στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους και στο μάθημα: "Δασικά Φυτώρια - Αναδασώσεις". 

Ο κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ του βιβλίου είναι: 112696797.