Το βιβλίο "Επιλεγμένα Πρακτικά Θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων" του Π. Γαλάνη εντάχθηκε στο σύστημα διανομής φοιτητικών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

2021-09-01

Το βιβλίο "Επιλεγμένα Πρακτικά Θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων" του Π. Γαλάνη εντάχθηκε στο σύστημα διανομής φοιτητικών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ, με κωδικό 102125014. 

Πρόκειται για βιβλίο παιδαγωγικά δομημένο, για την εμβάθυνση της ύλης των Συνταγματικών Δικαιωμάτων.